تماس ۶۱ ۳۴ ۸۸ ۴۰ ۰۲۱

آدرس بلوار کشاورز، نبش خیابان ۱۶آذر، پلاک ۷۸ ، واحد ۴۰۱

منتورینگ محتوا

محتوای هوشمند > Projects > منتورینگ تولید محتوا > منتورینگ محتوا

آموزش تخصصی نیروی انسانی در زمینه بازاریابی دیجیتال و استراتژی محتوا یکی دیگر از خدمات ما در تیم محتوای هوشند است. ضعف در پیشبرد برنامه بازاریابی محتوایی بسیاری از کسب و کارها به دلیل کاستی‌ها در تخصص بازاریابی دیجیتال و استراتژی محتواست. این در حالی است که وجود ارزش پیشنهادی مطلوب و حتی اماکن ارائه کالا یا خدمات عالی به مشتری ضمن بقای هیچ کسب و کاری نیست. یافتن و دسته بندی مشتری، شناخت کانال‌های ارتباط با مشتری مانند وب ‌سایت و شبکه های جتماعی، تولید محتوای اثربخش و برنامه ریزی شده، تحلیل اطلاعات و داده‌های بازار با ابزارهای دیجیتال و بسیاری مهارت‌هایی از این دست، تنها بخشی از فرایند منتورینگ محتوا است. ما در این بخش به عنوان تیم منتورینگ استراتژی محتوا و بازاریابی دیجیتال، تمامی مهارت‌ها و بینش لازم در این خصوص را به فرد یا افرادی که در سازمان یا تیم شما مسئولیت تولید محتوا و بازاریابی دیجیتال را برعهده دارند، در مدت زمان و برنامه زمان بندی مشخص آموزش میدهیم.

منتورینگ تولید محتوا