تماس ۶۱ ۳۴ ۸۸ ۴۰ ۰۲۱

آدرس بلوار کشاورز، نبش خیابان ۱۶آذر، پلاک ۷۸ ، واحد ۴۰۱

مشاوره استراتژی محتوا

محتوای هوشمند > Projects > مشاوره استراتژی محتوا > مشاوره استراتژی محتوا

خدمات مشاوره تیم محتوای هوشمند شامل برنامه ریزی و تدوین استراتژی محتوا وب سایت و شبکه های اجتماعی، بررسی کانال‌های ارتباط با مشتری، ارائه مسیر سفر مشتری و راه کارهای افزایش نرخ تبدیل، دسته بندی مخاطبان و مشتری‌ها، کمک به کشف پرسونا مخاطبان، تحلیل داده‌ها و اطلاعات از طریق ابزارهای دیجیتال و در کل مجموعه ای از خدمات متناسب با نیاز صاحبان کسب و کار و به منظور بهینه کردن فرایند بازاریابی دیجیتال و اجرای درست استراتژی محتوای تدوین شده می‌باشد. تیم مشاروه محتوای هوشمند معتقد است، تمامی فرایند اجرا و بهینه سازی بازاریابی محتوایی بایستی با تاکید و تکیه بر داده‌ها و اطلاعات جمع آوری شده از بازار و صنعت صورت پذیرد. بخشی از این اطلاعات از طریق ابزارهای دیجیتال و همچنین بخشی دیگر از راه تعامل تیم محتوای هوشمند با صاحبان کسب و کار در روند مشاوره استراتژی محتوا بدست می‌آید.

مشاوره استراتژی محتوا